V rámci jarmokov, výstav a trhov sa najbližšie budeme nachádzať na týchto miestach:

rok 2024

JÚL

2.7. Farmárske trhy Vrakuňa

7.7.  Chovateľská burza Tovarné

9.7.   Farmárske trhy Senec

12.7. Škapuliarsky jarmok Trstená

18.7. - 21.7. Jarmok Spišská Nová Ves

23.7. Farmárske trhy Senec

24.7. Farmárske trhy Šala

25.7. Farmárske trhy Piešťany

26.7. Jarmok Nové Zámky

27.7.  Jarmok Kremnica

28.7. Chovateľská burza Agrokomplex Nitra

AUGUST

6.8. Farmárske trhy Senec

8.8. Farmárske trhy Piešťany

15.8. - 18.8. Agrokomplex Nitra

20.8. 
Farmárske trhy Senec

22.8. Farmárske trhy Piešťany

25.8. Chovateľská burza Agrokoplex Nitra


SEPTEMBER

3.9.  Farmárske trhy Senec

5.9.  
Farmárske trhy Piešťany

17.9. Farmárske trhy Senec

19.9. Farmárske trhy Piešťany

22.9. Chovateľská burza Agrokomplex Nitra

27.9. - 28.9. Jarmok Rimavská Sobota


OKTÓBER

NOVEMBERZÚČASTŇUJEME SA AJ FARMÁRSKYCH TRHOV www.farmarsketrhy.sk