V rámci jarmokov, výstav a trhov sa najbližšie budeme nachádzať na týchto miestach:

rok 2024

FEBRUÁR

25.2. Burza Agrokomplex - Nitra

MAREC

1.3.- 2.3. TESCO Detva - parkovisko

3.3. Tovarnianske trhy - Tovarné - okr. Vranov nad Topľou

5.3. -.7.3. TESCO Rimavská Sobota - parkovisko

5.3. Farmárske trhy Senec

7.3. Farmárske trhy Piešťany

8.3. - 9.3. TESCO Detva - parkovisko

10.3. Chovateľská burza - Senec

12.3. - 14.3. TESCO Rimavská Sobota - parkovisko

15.3. Jarmok Ilava

15.3. - 16.3. Jarmok Rožňava

16.3. Jarmok Púchov

16.3. Farmárske trhy Bernolákovo - pred Kultúrnym domom

17.3. Burza Agrokomplex Nitra

18.3. - 19.3. 

19.3. Farmárske trhy Senec

21.3. Farmárske trhy Piešťany

19.3. - 21.3. TESCO Rimavská Sobota - parkovisko

22.3.  Vítanie jari 2024 Stará Turá - na námestí Slobody

22.3. - 23.3. TESCO Detva - parkovisko

23.3. Farmárske trhy Tomášikovo

24.3. Burza Močarany - okr. Michalovce

25.3. - 27.3. Jarmok Košice

26.3. - 28.3. TESCO Rimavská Sobota - parkovisko

27.3. -28.3. Jarmok Lučenec

27.3. - 28.3. Jarmok Zvolen

APRÍL

2.4. Farmárske trhy Senec

4.4. Farmárske trhy Piešťany

5.4. - 6.4. TESCO Detva - parkovisko

7.4.  T
ovarnianske trhy - Tovarné - okr. Vranov nad Topľou

10.4 - 14.4.  Záhradkár 2024 Trenčín

14.4. Chovateľská burza - Senec

16.4. Farmárske trhy Senec
MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBERZÚČASTŇUJEME SA AJ FARMÁRSKYCH TRHOV www.farmarsketrhy.sk